باغبانی مجتمع های مسکونی و اداری

گروه باغبانی شرکت خدماتی سورَن ، فعالیت های زیر را برای منازل و مجتمع هاب مسکونی ارائه می دهد:

  • آماده سازی و تعویض خاک باغچه 
  • طراحی و فضاسازی باغچه
  • کاشت درخت و گل کاری
  • آموزش مراقبت های ضروری

صمناٌ در صورت نیاز و درخواست مشتری ، امکان مراقبت دوره ای و مستمر باغچه و فضای سبز شما میسر است. 

 

مطالب مرتبط