برنامه رادیویی در خصوص شرکتهای خدمات نظافتی

گفتگوی تلفنی مدیر اداری شرکت خدماتی سورَن با برنامه از رادیو تهران بپرسید در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۶  .  این برنامه رادیویی  علاوه بر اینجا از آرشیو سایت رادیو تهران نیز قابل دریافت است.

مطالب مرتبط