معرفی شرکت

شرکت پیمانکاری سورَن ، زیرمجموعه گروه مهندسی و بازرگانی توسعه اندیشه سورَن(سهامی خاص) به شماره ثبت  ۴۸۹۶۱۳ , در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ راه اندازی گردید و در سال ۹۷ با هدف ارائه خدمات منتوع به شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی تغییر رویکرد داد . این شرکت در سال ۹۷ با عضویت در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد)  این امکان را بدست آورد تا در مناقصاتی که از طرف سازمان های دولتی برگزار می گردد , حضور یابد. ما بزودی عضو انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی , پشتیبانی و فنی و مهندسی استان تهران خواهیم گردید. تجربه فعالیت های ما در سال ۹۷ سبب شد نسبت به محدود نمودن برخی حوزه ها و توسعه برخی حوزه های دیگر اقدام نمائیم. از اینرو برنامه ما برای سال ۹۸ حضور در دو حوزه زیر می باشد :

  • تامین نیروهای نمایشگاهی برای نمایشگاه هایی که در سراسر کشور برگزار می گردد.
  • اجرای پروژه های خدماتی شرکت ها
  • تامین تیم تخصصی ارائه پکیج خدمات به مجتمع های مسکونی و اداری