فضای سبز شهرداری

گروه فضای سبز شرکت خدماتی سورَن با دانش و تجربه طراحی , ایجاد و نگهداری  فضای سبز ، آماده عقد قرارداد با شهرداری و شرکت های پیمانکاری می باشد.

مطالب مرتبط