مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

رضایت مشتری مهم ترین خواسته کلیه همکاران شرکت خدماتی سورَن می باشد.

این شرکت ،برای اولین بار با طراحی و بکارگیری سیستم جامع و پیشرفته مدیریت ارتباط با مشتری(سیستم بهین‌کارا) موفق به اندازه گیری میزان رضایت مشتریان گردید. با استفاده از این سیستم , عملکرد کلیه نیروهای خدماتیِ شرکت بررسی و ارزیابی می گردد . نیروهایی که دارای عملکرد ضعیف باشند از مجموعه جدا می شوند و نیروهایی که دارای عملکرد مطلوب باشند پاداش می گیرند. علاوه بر این پس از هر سفارش و در پایان خدمت از مشتری نظرسنجی خواهد شد و در صورت عدم رضایت ، مبلغ دریافتی مسترد و یا یکبار خدمت با تخفیف تا ۱۰۰% ارائه خواهد شد.

 

بیش از ۱۰۰۰ مشترک ثابت طی ۱۳ ماه فعالیت