پروژه های تامین نیروی نمایشگاه ها

پروژه های تامین نیروی نمایشگاه ها :

برخی پروژه های تامین نیروی نمایشگاه ها که طی سال های ۹۶ و ۹۷ توسط شرکت سورَن انجام شده است :

شرکت سورَن با سابقه موفق در زمینه (تامین نیروهای نمایشگاه ها) در سراسر ایران ، اقدام به جذب ، آموزش و مدیریت نیروهای حرفه ای خدماتی و نمایشگاهی می نماید. 

نمایشگاه

نمایشگاه نفت و گاز ۹۶

 

مطالب مرتبط