آرشیو روزانه "۹ خرداد, ۱۳۹۸"

تامین نیروهای نمایشگاه ها


تامین نیروهای نمایشگاه ها تامین نیروهای نمایشگاه ها یکی از دغدغه های شرکت هایی است که در نمایشگاه های تحصصی حضور می بایند. این نیروها طی یک مدت کوتاه چند روزه با حضور در غرفه شرکت , و با انحام بهینه وظایف خویش موجب کسب...

ادامه بیشتر ...