آرشیو "تامین نیروهای نمایشگاهی"

پروژه های تامین نیروی نمایشگاه ها


پروژه های تامین نیروی نمایشگاه ها : برخی پروژه های تامین نیروی نمایشگاه ها که طی سال های ۹۶ و ۹۷ توسط شرکت سورَن انجام شده است : نمایشگاه گل و گیاه تهران  (اردیبهشت۹۷) بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ،...

ادامه بیشتر ...

تامین نیروهای نمایشگاه ها


تامین نیروهای نمایشگاه ها تامین نیروهای نمایشگاه ها یکی از دغدغه های شرکت هایی است که در نمایشگاه های تحصصی حضور می بایند. این نیروها طی یک مدت کوتاه چند روزه با حضور در غرفه شرکت , و با انحام بهینه وظایف خویش موجب کسب...

ادامه بیشتر ...